Upcoming Events

See Our Upcoming Events Below:

November 18     Ladies Meeting

November 20    Honaker Christmas Parade  

November 21     Mid-Week Service  

November 25     Maple Grove

December 2       St. Paul Christmas Parade

December 4       Lebanon Christmas Parade